Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 48

Thread: instrukcja insatalacji i konfiguracji firmware Olega

 1. #16
  w post-firewall musisz dodac wpis iptables -I INPUT -p tcp --dport 88 -j ACCEPT
  jezeli chesz dodac jakakolwiek usluge to musisz zaczac od dodania portu do firewalla

 2. #17

  problem z podmontowaniem zasonu

  Witajcie,
  mam Asusa z olegiem podpiety do niego dysk i udostepnianie zasobow dziala. ale kupilem ostatnio obudowe z dyskiem ktora ma oprogramowanie samby i gniazdko Eternet ktorym sie moge podpiac do rutera i w sieci miec udostepnione zasoby. Moje pytanie jest o mozliwosc podmontowania do Asusa tych zasobow. jak to moge zrobic? chcialem przez smbmount ale Asus nie ma takiej komendy.

 3. #18
  Osobiście tego nie robiłem. Wydaje mi się że powinieneś najpierw podmontować zasób sieciowy w routerze a następnie go udostępnić poprzez sambę.
  http://banita.pl/konf/smbmapunix.html

 4. #19

  problem z rtorrent

  Witam

  Przeprowadziłem konfiguracje zgodnie z instrukcja stworzona przez Ciebie i mam problem z odpaleniem torrenta

  Samba działa

  Podczas uruchamiana usługi http
  /opt/etc/init.d/S80lighttpd start

  wyskakuja mi 2 błędy

  Starting web server: lighttpd
  Duplicate config variable in conditional 0 global: fastcgi.server
  2010-03-21 23:35:58: (configfile.c.907) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf line: 15 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
  2010-03-21 23:35:58: (configfile.c.907) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 348 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)

  /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf ma tylko 347 lini plik załączam w załączniku
  Po komendzie ps ax otrzymuje:

  [admin@WL-001FC62A00EA root]$ ps ax
  PID TTY STAT TIME COMMAND
  1 ? S 0:01 /sbin/init
  2 ? S 0:00 [keventd]
  3 ? RN 0:42 [ksoftirqd_CPU0]
  4 ? S 0:00 [kswapd]
  5 ? S 0:00 [bdflush]
  6 ? S 0:00 [kupdated]
  7 ? S 0:00 [mtdblockd]
  56 ? Ss 0:00 syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -l 7 -b 2
  60 ? Ss 0:00 klogd
  61 ? Ss 0:00 telnetd
  66 ? S 0:00 httpd vlan1
  69 ? Ss 0:01 nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan
  72 ? S 0:01 dnsmasq
  73 ? S 0:00 [khubd]
  81 ? Ss 0:00 p9100d -f /dev/usb/lp0 0
  83 ? Ss 0:00 rcamdmain
  110 ? Ss 0:00 watchdog
  120 ? S 0:00 dropbear
  121 ? S 0:00 [usb-storage-0]
  122 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
  147 ? S 0:00 ez-ipupdate -d -1 -c /etc/ddns.conf -e /sbin/ddns_updated -b /tmp/ddns.cache
  151 ? Ss 0:00 udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc0.pid -s /tmp/udhcpc -H fafa
  152 ? S 0:01 upnp -D -L br0 -W vlan1
  167 ? S 0:00 [kjournald]
  168 ? S 0:00 [kjournald]
  171 ? Ss 0:00 /usr/sbin/vsftpd
  179 ? Ss 0:00 /opt/sbin/cron
  193 ? Ss 0:00 /opt/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid
  203 ? S 0:00 /bin/sh /opt/bin/mysqld_safe --datadir=/opt/var/lib/mysql --pid-file=/opt/var/lib/mysql/WL-001FC62A00EA.pid
  236 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mysql --user=root --pid-file=/opt/var/lib/mysql/WL-001FC62A00EA.pid --sk
  239 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mysql --user=root --pid-file=/opt/var/lib/mysql/WL-001FC62A00EA.pid --sk
  240 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mysql --user=root --pid-file=/opt/var/lib/mysql/WL-001FC62A00EA.pid --sk
  251 ? Ss 0:00 /opt/sbin/smbd -D
  253 ? Ss 0:00 /opt/sbin/nmbd -D
  295 ? S 0:03 /opt/sbin/smbd -D
  322 ? Ss 0:08 dropbear
  323 pts/0 Ss 0:00 -sh
  347 pts/0 R+ 0:00 ps ax

  czyli rtorrent sie nie uruchamia

  po wpisnitu komendy rtorrent uruchamia mi sie rtorrent z takimi błedami:

  (23:53:59) Using 'select' based polling.
  (23:53:59) Could not read resource file: ~/.rtorrent.rc


  i nic nie sciaga

  Prosze o pomoc bo juz nie mam pomysłu

 5. #20

  moj plik lighttpd.conf

  # lighttpd configuration file
  #
  # use it as a base for lighttpd 1.0.0 and above
  #
  # $Id: lighttpd.conf 8860 2008-08-05 10:56:16Z engy $

  # Options you really have to take care of

  ## modules to load
  # at least mod_access and mod_accesslog should be loaded
  # all other module should only be loaded if really neccesary
  # - saves some time
  # - saves memory
  server.modules = (
  # "mod_rewrite",
  # "mod_redirect",
  # "mod_alias",
  "mod_access",
  # "mod_cml",
  # "mod_trigger_b4_dl",
  "mod_auth",
  # "mod_status",
  # "mod_setenv",
  "mod_fastcgi",
  # "mod_proxy",
  # "mod_simple_vhost",
  # "mod_evhost",
  # "mod_userdir",
  "mod_cgi",
  # "mod_compress",
  # "mod_ssi",
  # "mod_usertrack",
  # "mod_expire",
  # "mod_secdownload",
  # "mod_rrdtool",
  "mod_scgi",
  "mod_accesslog" )

  ## a static document-root, for virtual-hosting take look at the
  ## server.virtual-* options
  server.document-root = "/tmp/harddisk/www/"

  ## where to send error-messages to
  server.errorlog = "/opt/var/log/lighttpd/error.log"

  # files to check for if .../ is requested
  index-file.names = ( "index.php", "index.html",
  "index.htm", "default.htm",
  "lighttpd/index.html" )

  ## set the event-handler (read the performance section in the manual)
  # server.event-handler = "freebsd-kqueue" # needed on OS X

  # mimetype mapping
  mimetype.assign = (
  ".pdf" => "application/pdf",
  ".sig" => "application/pgp-signature",
  ".spl" => "application/futuresplash",
  ".class" => "application/octet-stream",
  ".ps" => "application/postscript",
  ".torrent" => "application/x-bittorrent",
  ".dvi" => "application/x-dvi",
  ".gz" => "application/x-gzip",
  ".pac" => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
  ".swf" => "application/x-shockwave-flash",
  ".tar.gz" => "application/x-tgz",
  ".tgz" => "application/x-tgz",
  ".tar" => "application/x-tar",
  ".zip" => "application/zip",
  ".mp3" => "audio/mpeg",
  ".m3u" => "audio/x-mpegurl",
  ".wma" => "audio/x-ms-wma",
  ".wax" => "audio/x-ms-wax",
  ".ogg" => "application/ogg",
  ".wav" => "audio/x-wav",
  ".gif" => "image/gif",
  ".jpg" => "image/jpeg",
  ".jpeg" => "image/jpeg",
  ".png" => "image/png",
  ".xbm" => "image/x-xbitmap",
  ".xpm" => "image/x-xpixmap",
  ".xwd" => "image/x-xwindowdump",
  ".css" => "text/css",
  ".html" => "text/html",
  ".htm" => "text/html",
  ".js" => "text/javascript",
  ".asc" => "text/plain",
  ".c" => "text/plain",
  ".cpp" => "text/plain",
  ".log" => "text/plain",
  ".conf" => "text/plain",
  ".text" => "text/plain",
  ".txt" => "text/plain",
  ".dtd" => "text/xml",
  ".xml" => "text/xml",
  ".mpeg" => "video/mpeg",
  ".mpg" => "video/mpeg",
  ".mov" => "video/quicktime",
  ".qt" => "video/quicktime",
  ".avi" => "video/x-msvideo",
  ".asf" => "video/x-ms-asf",
  ".asx" => "video/x-ms-asf",
  ".wmv" => "video/x-ms-wmv",
  ".bz2" => "application/x-bzip",
  ".tbz" => "application/x-bzip-compressed-tar",
  ".tar.bz2" => "application/x-bzip-compressed-tar"
  )

  # Use the "Content-Type" extended attribute to obtain mime type if possible
  #mimetype.use-xattr = "enable"


  ## send a different Server: header
  ## be nice and keep it at lighttpd
  # server.tag = "lighttpd"

  #### accesslog module
  accesslog.filename = "/opt/var/log/lighttpd/access.log"

  ## deny access the file-extensions
  #
  # ~ is for backupfiles from vi, emacs, joe, ...
  # .inc is often used for code includes which should in general not be part
  # of the document-root
  url.access-deny = ( "~", ".inc" )

  $HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
  server.range-requests = "disable"
  }

  ##
  # which extensions should not be handle via static-file transfer
  #
  # .php, .pl, .fcgi are most often handled by mod_fastcgi or mod_cgi
  static-file.exclude-extensions = ( ".fcgi", ".php", ".pl", ".py", ".rb" )

  ######### Options that are good to be but not neccesary to be changed #######

  ## bind to port (default: 80)
  server.port = 80

  ## bind to localhost (default: all interfaces)
  #server.bind = "grisu.home.kneschke.de"

  ## error-handler for status 404
  #server.error-handler-404 = "/error-handler.html"
  #server.error-handler-404 = "/error-handler.php"

  ## to help the rc.scripts
  server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"


  ###### virtual hosts
  ##
  ## If you want name-based virtual hosting add the next three settings and load
  ## mod_simple_vhost
  ##
  ## document-root =
  ## virtual-server-root + virtual-server-default-host + virtual-server-docroot
  ## or
  ## virtual-server-root + http-host + virtual-server-docroot
  ##
  #simple-vhost.server-root = "/home/weigon/wwwroot/servers/"
  #simple-vhost.default-host = "grisu.home.kneschke.de"
  #simple-vhost.document-root = "/pages/"


  ##
  ## Format: <errorfile-prefix><status-code>.html
  ## -> ..../status-404.html for 'File not found'
  #server.errorfile-prefix = "/home/weigon/projects/lighttpd/doc/status-"

  ## virtual directory listings
  #dir-listing.activate = "enable"

  ## enable debugging
  #debug.log-request-header = "enable"
  #debug.log-response-header = "enable"
  #debug.log-request-handling = "enable"
  #debug.log-file-not-found = "enable"

  ### only root can use these options
  #
  # chroot() to directory (default: no chroot() )
  #server.chroot = "/"

  ## change uid to <uid> (default: don't care)
  #server.username = "nobody"

  ## change uid to <uid> (default: don't care)
  #server.groupname = "nobody"

  #### compress module
  #compress.cache-dir = "/tmp/lighttpd/cache/compress/"
  #compress.filetype = ("text/plain", "text/html")

  #### proxy module
  ## read proxy.txt for more info
  #proxy.server = ( ".php" =>
  # ( "localhost" =>
  # (
  # "host" => "192.168.0.101",
  # "port" => 80
  # )
  # )
  # )

 6. #21

  moj plik lighttpd.conf dalsza czesc

  #### fastcgi module
  ## read fastcgi.txt for more info

  fastcgi.server = ( ".php" =>
  ( "localhost" =>
  (
  "min-procs" => 1,
  "max-procs" => 1,
  "max-load-per-proc" => 4,
  "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
  "bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi"
  )
  )
  )

  scgi.server = (
  "/RPC2" =>
  ( "127.0.0.1" =>
  (
  "host" => "127.0.0.1",
  "port" => 5000,
  "check-local" => "disable"
  )
  )
  )  #### CGI module
  cgi.assign = ( ".pl" => "/opt/bin/perl",
  ".cgi" => "/opt/bin/perl" )
  #

  #### SSL engine
  #ssl.engine = "enable"
  #ssl.pemfile = "server.pem"
  #ssl.ca-file = "ca.crt"
  #ssl.verifyclient.activate = "enable"
  #ssl.verifyclient.enforce = "enable"
  #ssl.verifyclient.depth = 1

  #### status module
  #status.status-url = "/server-status"
  #status.config-url = "/server-config"

  #### auth module
  ## read authentication.txt for more info
  #auth.backend = "plain"
  #auth.backend.plain.userfile = "lighttpd.user"
  #auth.backend.plain.groupfile = "lighttpd.group"

  #auth.backend.ldap.hostname = "localhost"
  #auth.backend.ldap.base-dn = "dc=my-domain,dc=com"
  #auth.backend.ldap.filter = "(uid=$)"

  #auth.require = ( "/server-status" =>
  # (
  # "method" => "digest",
  # "realm" => "download archiv",
  # "require" => "user=jan"
  # ),
  # "/server-config" =>
  # (
  # "method" => "digest",
  # "realm" => "download archiv",
  # "require" => "valid-user"
  # )
  # )

  #### url handling modules (rewrite, redirect, access)
  #url.rewrite = ( "^/$" => "/server-status" )
  #url.redirect = ( "^/wishlist/(.+)" => "http://www.123.org/$1" )
  #### both rewrite/redirect support back reference to regex conditional using %n
  #$HTTP["host"] =~ "^www\.(.*)" {
  # url.redirect = ( "^/(.*)" => "http://%1/$1" )
  #}

  #
  # define a pattern for the host url finding
  # %% => % sign
  # %0 => domain name + tld
  # %1 => tld
  # %2 => domain name without tld
  # %3 => subdomain 1 name
  # %4 => subdomain 2 name
  #
  #evhost.path-pattern = "/home/storage/dev/www/%3/htdocs/"

  #### expire module
  #expire.url = ( "/buggy/" => "access 2 hours", "/asdhas/" => "access plus 1 seconds 2 minutes")

  #### ssi
  #ssi.extension = ( ".shtml" )
  #### rrdtool
  #rrdtool.binary = "/opt/bin/rrdtool"
  #rrdtool.db-name = "/var/www/lighttpd.rrd"

  #### setenv
  #setenv.add-request-header = ( "TRAV_ENV" => "mysql://user@host/db" )
  #setenv.add-response-header = ( "X-Secret-Message" => "42" )

  ## for mod_trigger_b4_dl
  # trigger-before-download.gdbm-filename = "/home/weigon/testbase/trigger.db"
  # trigger-before-download.memcache-hosts = ( "127.0.0.1:11211" )
  # trigger-before-download.trigger-url = "^/trigger/"
  # trigger-before-download.download-url = "^/download/"
  # trigger-before-download.deny-url = "http://127.0.0.1/index.html"
  # trigger-before-download.trigger-timeout = 10

  ## for mod_cml
  ## don't forget to add index.cml to server.indexfiles
  # cml.extension = ".cml"
  # cml.memcache-hosts = ( "127.0.0.1:11211" )

  #### variable usage:
  ## variable name without "." is auto prefixed by "var." and becomes "var.bar"
  #bar = 1
  #var.mystring = "foo"

  ## integer add
  #bar += 1
  ## string concat, with integer cast as string, result: "www.foo1.com"
  #server.name = "www." + mystring + var.bar + ".com"
  ## array merge
  #index-file.names = (foo + ".php") + index-file.names
  #index-file.names += (foo + ".php")

  #### include
  #include /etc/lighttpd/lighttpd-inc.conf
  ## same as above if you run: "lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf"
  #include "lighttpd-inc.conf"

  #### include_shell
  #include_shell "echo var.a=1"
  ## the above is same as:
  #var.a=1

  # Configuration from other optware packages
  include_shell "cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf"

 7. #22
  Podeślij lepiej rtorrent.conf i S99rtorrent

 8. #23
  Quote Originally Posted by mariusz19 View Post
  Osobiście tego nie robiłem. Wydaje mi się że powinieneś najpierw podmontować zasób sieciowy w routerze a następnie go udostępnić poprzez sambę.
  http://banita.pl/konf/smbmapunix.html
  no nie za bardzo chce to zadzialac mi

 9. #24
  Zobacz przez lsmod czy masz odpowiednie moduły załadowane. Potrzebny jest "cifs"

 10. #25
  witam, mam taki sam problem jak kolega: fafaldz

  wyskakuja mi rowniez te same bledy przy sambie jednak samba mi nie dziala i dokladnie te same problemy mam w rtorrent. moze ktos pomoc?

 11. #26
  Witam , konfiguruję routera i dysk według tego poradnika ale stanąłem na instalowaniu pakietów ipkg , gdyż w putty wyskakuje mi błąd :
  wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found

  Czy jest na to jakaś rada

 12. #27
  Quote Originally Posted by Kaka0706 View Post
  Witam , konfiguruję routera i dysk według tego poradnika ale stanąłem na instalowaniu pakietów ipkg , gdyż w putty wyskakuje mi błąd :
  wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found

  Czy jest na to jakaś rada
  Stosujesz polecenie:

  Code:
  wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/ipkg-opt_0.99.163-10_mipsel.ipk
  ipkg.sh install ipkg-opt_0.99.163-10_mipsel.ipk

 13. #28
  Przebrnąłem już prawie przez wszystko lecz przy końcowej konfiguracji rtorrent'a , gdy próbuje odpalić usługę : /opt/etc/init.d/S80lighttpd start , wyskakuje mi taki oto błąd: Starting web server: lighttpd
  2010-08-27 14:45:23: (configfile.c.853) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 1 pos: 1 invalid character in variable name
  2010-08-27 14:45:23: (configfile.c.909) configfile parser failed at:

  Tak Jak kolega wyżej tęz mi się rtorrent w procesach nie pokazuje ..
  Który config mam poprawić aby ta usługa lighttpd zadziałała?
  W załączniku jest mój rtorrent.conf , prosiłbym jakąś osobę która się na tym zna , aby go przeanalizowała.
  Attached Files Attached Files
  Last edited by Kaka0706; 27-08-2010 at 15:13.

 14. #29
  Błędy które opisujecie powstają w wyniku instalowania nowszych pakietów niz te które były podczas pisania tutorialu. Dołączam config do lighttpd. Na podstawie tego configu stwórzcie swój, nie edytujcie oryginalnego.
  Plik z użytkownikami powinien mieć ścieżkę
  /opt/etc/lighttpd/lighttpd-plain.user
  a config
  /opt/etc/lighttpd/lihttpd.conf
  działający config rtorrent(popraw ścieżki do plików, sprawdź czy wogole istnieją )
  Attached Files Attached Files
  Last edited by mariusz19; 30-08-2010 at 15:20.

 15. #30

  Question

  witam , instaluje wszytko według tego tutka i pojawił się pierwszy problem , mianowicie zatrzymałem się na rozdziałem pt Cron , nie ma go na liscie zadań "ps ax" dopiero jak go wlacze recznie piszac w konsoli cron to sie tam pokaze. Edytowalem wszystkie pliki w poszukiwaniu jakis bledow ale niczego sie nie dopatrzylem ;/ W załączniku dodaje kod z konsoli . Dodam jeszcze ze wgrałem taki soft WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2174.trx
  Attached Files Attached Files
  • File Type: txt a.txt (8.0 KB, 475 views)

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

 1. Essential Firmware Questions
  By vladk2k in forum WL-500gP Firmware Discussion
  Replies: 9
  Last Post: 14-10-2009, 11:10
 2. wl500gP v1 not booting after successfull flash of custom firmware
  By nocturne.op.15 in forum WL-500gP Firmware Discussion
  Replies: 6
  Last Post: 13-07-2008, 01:28
 3. Instalacja klienta torrent na firmware Olega wl-500gp v2
  By mateow in forum Polish Discussion - Polski (PL)
  Replies: 0
  Last Post: 11-06-2008, 09:28
 4. New Oleg firmware 1.9.2.7-9 problems?
  By wpte in forum WL-500gP Firmware Discussion
  Replies: 11
  Last Post: 17-04-2008, 23:34
 5. Flashing Oleg's Firmware in WL HDD
  By hugo in forum WL-HDD Custom Development
  Replies: 29
  Last Post: 21-10-2004, 14:55

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •