Results 1 to 9 of 9

Thread: WL500g-p en Twonkymedia werkt niet goed

 1. #1

  WL500g-p en Twonkymedia werkt niet goed

  Hey Allemaal,


  Ik heb een probleem met het installeren/draaien van TwonkyMediaServer op mijn Asus WL500g-Premium.

  Na het installeren van het geheel volgens de diverse tutorials krijg ik bij het starten de volgende melding:

  [admin@WL-001BFCE29EA5 root]$ /opt/sbin/twonky/twonkymedia.sh start

  Starting /opt/sbin/twonky/twonkymedia ... /opt/sbin/twonky/twonkymedia: /opt/sbin/twonky/twonkymedia: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")

  Zou iemand mij verder kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem?


  Randy

 2. #2
  Join Date
  Dec 2007
  Location
  The Netherlands - Eindhoven
  Posts
  1,767
  voer deze code ns uit:
  cat /opt/sbin/twonky/twonkymedia.sh
  en post wat je voor resultaat krijgt

  volgens mij zit er een foutje in je script... of er zit een fout in de applicatie zelf, maar dat valt dan niet te repareren.

 3. #3
  Code:
  #!/bin/sh
  #
  # MediaServer Control File written by Itzchak Rehberg
  # Modified for fedora/redhat by Landon Bradshaw <phazeforward@gmail.com>
  # Adapted to TwonkyMedia 3.0 by TwonkyVision GmbH
  # Adapted to TwonkyMedia 4.0 by TwonkyVision GmbH
  #
  # This script is intended for SuSE and Fedora systems. Please report
  # problems and suggestions at http://www.twonkyvision.de/mantis/
  #
  #
  ###############################################################################
  #
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:    twonkymedia
  # Required-Start: $network $remote_fs
  # Default-Start: 3 5
  # Default-Stop:  0 1 2 6
  # Description:  TwonkyVision UPnP server
  ### END INIT INFO
  #
  # Comments to support chkconfig on RedHat/Fedora Linux
  # chkconfig: 345 71 29
  # description: TwonkyVision UPnP server
  #
  #==================================================================[ Setup ]===
  
  WORKDIR1="/opt/sbin/TwonkyMedia"
  WORKDIR2="`dirname $0`"
  PIDFILE=/var/run/twonky.pid
  
  #=================================================================[ Script ]===
  
  # Source function library.
  if [ -f /etc/rc.status ]; then
   # SUSE
   . /etc/rc.status
   rc_reset
  else
   # Reset commands if not available
   rc_status() {
    case "$1" in
      -v)
        true
        ;;
      *)
        false
        ;;
    esac
    echo
   }
   alias rc_exit=exit
  fi
  
  
  if [ -x "$WORKDIR1" ]; then
  WORKDIR="$WORKDIR1"
  else
  WORKDIR="$WORKDIR2"
  fi
  
  DAEMON=twonkymedia
  if [ ! -f "${WORKDIR}/${DAEMON}" ]
  then
    DAEMON=twonkymusic
  fi
  TWONKYSRV="${WORKDIR}/${DAEMON}"
  
  INIFILE="${WORKDIR}/twonkyvision-mediaserver.ini"
  
  cd $WORKDIR
  
  case "$1" in
   start)
    if [ -e $PIDFILE ]; then
     PID=`cat $PIDFILE`
     echo "Twonky server seems already be running under PID $PID"
     echo "(PID file $PIDFILE already exists). Checking for process..."
     running=`ps --no-headers -o "%c" -p $PID`
     if ( [ "${DAEMON}"=="${running}" ] ); then
      echo "Process IS running. Not started again."
     else
      echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon."
      echo "Removing flag file..."
      rm $PIDFILE
      $0 start
      exit $?
     fi
     exit 0
    else
     if [ ! -x "${TWONKYSRV}" ]; then
       echo "Twonky servers not found".
       rc_status -u
       exit $?
     fi
     echo -n "Starting $TWONKYSRV ... "
     $TWONKYSRV -D -inifile "${INIFILE}"
     rc_status -v
    fi
   ;;
   stop)
    if [ ! -e $PIDFILE ]; then
     echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..."
     killall -s TERM twonkymedia twonkymusic
     rc_status -u
     exit 3
    else
     echo -n "Stopping Twonky MediaServer ... "
     PID=`cat $PIDFILE`
     kill -s TERM $PID
     rm -f $PIDFILE
     rc_status -v
    fi
   ;;
   reload)
    if [ ! -e $PIDFILE ]; then
     echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..."
     killall -s TERM twonkymedia twonkymusic
     rc_status -u
     exit 3
    else
     echo -n "Reloading Twonky server ... "
     PID=`cat $PIDFILE`
     kill -s HUP $PID
     rc_status -v
    fi
   ;;
   restart)
    $0 stop
    $0 start
   ;;
   status)
    if [ ! -e $PIDFILE ]; then
     running="`ps ax --no-headers | grep -e twonkymedia -e twonkymusic | grep -
  v grep | grep -v twonkymedia.sh | cut -d ' ' -f 1`"
     if [ "${running}" == "" ]; then
      echo "No twonky server is running"
     else
      echo "A twonky server seems to be running (PID: "${running}"), but no PI
  D file exists."
      echo "Probably no write permission for ${PIDFILE}."
     fi
     exit 0
    fi
    PID=`cat $PIDFILE`
    running=`ps --no-headers -o "%c" -p $PID`
    if ( [ "${DAEMON}"=="${running}" ] ); then
     echo "Twonky server IS running."
    else
     echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon."
    fi
   ;;
   *)
    echo ""
    echo "Twonky server"
    echo "-------------"
    echo "Syntax:"
    echo " $0 {start|stop|restart|reload|status}"
    echo ""
    exit 3
   ;;
  esac
  
  rc_exit
  [admin@WL-001BFCE29EA5 TwonkyMedia]$

 4. #4
  Ziet er naar uit dat je de foute binary hebt.

  Is dit een trial versie? Zo ja, waar heb je die vandaan?
  Zover ik weet is twonky niet meer beschikbaar voor de asus.

 5. #5
  Volgens is dit geen trial versie. Ik heb ook gewoon een key gekocht ooit, maar kan deze info nog niet toevoegen omdat ik geen webinterface kan benaderen.

  Deze versie heb ik gedownload via de (oude) Twonky site.

 6. #6
  Hoe ziet de file twonkyvision-mediaserver.ini eruit?

 7. #7
  Twonkymedia.ini is helemaal standaard. Zie hieronder :
  contentdir=+A|/
  followlinks=0
  radio=0
  scantime=0
  readdbondemand=0
  ignoredir=AppleDouble,AppleDB,AppleDesktop,Tempora ryItems

 8. #8
  in die ini file staat normaal platform=......

  Wat staat daar achter???

  Ik denk dat je beter contact kan opnemen met twonky.

 9. #9
  Ik zie zowieso al iets dat niet klopt.

  in je twonkymedia.sh staat WORKDIR1="/opt/sbin/TwonkyMedia" terwijl je programma in /opt/sbin/twonky/ staat.

  Ik zelf heb gewoon de inhoud van twonkymedia-asus.zip uitgepakt naar /opt/bin/twonkymedia
  Vervolgens heb ik met chmod +x twonkymedia en twonkymediaserver executable gemaakt

  Mijn startup script voor twonky is nu heel simpel:

  #! /bin/sh
  route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev br0
  cd /opt/bin/twonkymedia
  ./twonkymedia -D

Similar Threads

 1. WL-500W , UpnP werkt niet goed.
  By Almere01 in forum Dutch Discussion - Nederlands
  Replies: 2
  Last Post: 23-04-2008, 14:11
 2. Router doesn't see USB disk anymore
  By Styno in forum WL-500g Q&A
  Replies: 7
  Last Post: 15-08-2006, 08:37
 3. Firmware v1.7.5.6 CR5 [Oleg]
  By Oleg in forum WL-500g Firmware Releases
  Replies: 43
  Last Post: 14-07-2004, 21:54
 4. Total crash every day
  By Djuri in forum WL-500g Q&A
  Replies: 8
  Last Post: 09-06-2004, 09:05
 5. Replies: 6
  Last Post: 26-05-2004, 17:00

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •