PDA

Bekijk de volledige versie : wl 500gx harddisk bittorent.wilco02
28-08-2005, 01:12
Heb nu een externe harde schijf.
250 gb maxline lll

Nu wil ik hem gaan formateren.
47gb fat 32
100gb fat 32
100gb fat32
256mb linux swap

Vraag1
Nu is mijn vraag als ik bittorent wil gaan draaien heb ik dan een
ext3 nodig, zodat bittorent het daar kan neer zetten.
Of kan bittorent dat ook kwijt op fat32.

Dit heeft als reden dat ik de schijf dan makkelijk kan meenemen en ergens
anders de data eraf kan halen, zonder het over te zetten op mijn fat32.

Vraag2
En als ik die swap aanmaak en activeer en ik haal de schijf los.
Draait de wl500gx dan gewoon door of?
Weet niet precies hoe die swap werkt, moet ik dat gewoon zien als hij extra ruimte nodig heeft dat hij het daar heen kan schrijven.
zo ja, dan zo ik bittorent/ftp uitkunnen zetten en de schijf zonder problemen
los koppelen toch?


thanks.

Wilco,

Styno
30-08-2005, 11:13
Bittorrent heeft niks te doen met het type partitie. Linux verzorgt de opslag van data en of dit nu op ext3 of fat32 gebeurt maakt voor de programma's niks uit. Wel kan ik je aanraden ext3 te gebruiken aangezien deze de data veiliger opslaat (i.v.m. crashes enzo). Wanneer je de USB harddisk rechtreeks aan een windows machine wilt hangen moet je fat32 gebruiken.

Wat betreft de swap; die moet je eerst unmounten met `swapoff` voordat je de schijf loskoppelt. Unmounten geldt trouwens voor alle partities, wil je zeker zijn van je dataconsitentie.

Het makkelijkst is om deze hele procedure met een scriptje gedeeltelijk te automatiseren.

wilco02
30-08-2005, 19:10
Thanks voor de info.
Heb nu een groter probleem heb dus de handleiding gevolgt om
mijn schijf draaiend te krijgen met samba.

http://www.macsat.com/ipkg.php?PHPSESSID=b6e1ccd432b4efc87bbca3bf9f74c1a 9

http://www.macsat.com/samba.php

Ging opzich goed, kreeg alleen samba niet werkend.
Nu kom ik thuis, ziet hij mijn schijf niet meer.


[admin@(none) root]$ df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3008 3008 0 100% /
[admin@(none) root]$

maar er staan nog wel bestand op mijn router config bestanden etc.
En als ik de firmware erover nieuw inschiet helpt ook niet.
Heb jij enig idee wat nu het beste is om te doen.
Ben niet op de hoogte van unix.
Heb jij samba wel draaiend?

thanks.

Wilco,

jaaput
31-08-2005, 11:38
Hmm, vreemd dat dat spontaan verdwijnt.
Is je Asus misschien opnieuw (spontaan) geboot?
En had je alle wijzigingen wel in flash gesaved?

Om de schijf te kunnen zien moet geloof ik ten eerste
de scsi-support geladen worden, en daarna de usb-support
en dan de module om scsi-devices te benaderen.
Dan moet de partitie gemount worden, en daarna via Samba
gedeeld worden. Dat zijn heel wat foutkansen...

Je kun controleren of de modules geladen zijn door de opdracht

lsmod
uit te voeren, in de lijst moet je dan o.a. de volgende modules zien:

usb-storage 62144 1
sd_mod 13268 2
scsi_mod 70176 2 [usb-storage sd_mod]

(De getallen mogen vast wel afwijken hoor)

Normaalgesproken worden deze automatisch geladen als je
minstens 1 van de drie fileservers (ftp, nfs of samba) via
de web-interface hebt geactiveerd, maar je kunt ze ook zelf
laden, via het script /usr/local/sbin/post-boot
Neem daarin dan op:

insmod scsi_mod
insmod usb-storage
insmod sd_mod
Als deze modules geladen zijn, en je schijf wordt niet herkend,
dan kan er iets mis zijn met de hardware. Echter, hoe weet
je zeker dat de schijf niet herkend wordt?
Een df-opdracht biedt daarvoor niet voldoende uitsluitsel,
die geeft enkel de succesvol gemounte partities weer.
En als je toevallig de schijf al eens hebt verwijderd zonder hem
netjes te unmounten kan het best zijn dat de automatische
mount niet meer werkt (en je hem dus met df niet meer ziet!).
Je zult dan het meeste hebben aan een reboot van de Asus
waarbij je de log-file goed moet nalopen op alle meldingen
(in /tmp/syslog.log ) Controleer dan weer of de drie modules
geladen worden, en zoniet, doe dat dan handmatig (de 3 insmod's),
en kijk goed in diezelfde /tmp/syslog.log naar de meldingen die ze
genereren.

Zie je daar de device herkend worden, dan is de volgende
stap het mounten van de partitie(s) die je had aangemaakt.

Je kunt ook eerst een fdisk -l (kleine letter L) uitvoeren voor
de device, om te kijken of de partitietabel gelezen kan worden,
en daarmee zeker te weten dat de device inderdaad
te lezen is...
De devicenaam zal iets zijn als /dev/discs/disc0/disc,
dus de opdracht wordt dan

/sbin/fdisk -l /dev/discs/disc0/disc
Werkt dat, probeer dan een mount, bv. naar /opt
En let wederom goed op de meldingen die daaruit komen.
Het kan zijn dat het filesystem gechecked moet worden,
voer dan voor de betreffende partitie een fsck uit:

/sbin/e2fsck /dev/discs/disc0/disc/part
Dit werkt dus kennelijk alleen als je ext2 of ext3 als
filesystem had. Een FAT32-partitie kun je makkelijker
checken op een Windows-machine....

Lukt de mount ook, dan is het OS in ieder geval in staat
de drive te benaderen, en ligt het probleem wellicht bij samba.
Controleer of je het pad waarin de schijf normaalgesproken
gemount wordt wel in een share-definitie voorkomt in
/etc/smb.conf.
Zo ja, kijk dan of samba gestart is, bv. m.b.v. "top" of "ps - ax".
Je moet daar een proces genaamd smbd terugvinden.
Herstart het voor de zekerheid, en geef als optie niet alleen
de -D mee, maar ook -d 5 om wat extra logmeldingen te forceren.
Dus:

killall -TERM smbd
sleep 2
/usr/sbin/smbd -D -d 5

En kijk dan in de samba-log, in /var/log/smb
Wellicht zie je hier wat meldingen die je op het juiste spoor zetten.
En ja, nu ik het zo teruglees, en jouw voorbeeld goed bekijk,
zie ik daar een admin@(none), m.a.w. je hebt geen hostname.
En dat is wel nodig, of je moet in smb.conf een regel opnemen als:

netbios name = naampje
Dat zal de oorzaak dus wel zijn, en daar kom ik nu pas achter (zucht).
Maar goed, hopelijk was het allemaal wel leerzaam...

Succes!
Jaap.

wilco02
31-08-2005, 22:33
Nou heb mijn schijf weer zichtbaar hoor, had de ftp server in web interface uitgezet. En dat klopt precies bij jou verhaal.

Dus dit zal ik zeker is proberen te doen in post-boot
insmod scsi_mod
insmod usb-storage
insmod sd_mod

Maar nu heb ik de swap werkend en ext3 gemount op /opt

Maar nu krijg ik samba nog niet aan de praat

lsmod


[wilco@(none) root]$ lsmod
Module Size Used by
usb-storage 62144 4
sd_mod 13268 8
scsi_mod 70176 2 [usb-storage sd_mod]
videodev 8304 0 (unused)
audio 50120 0 (unused)
soundcore 5280 0 [audio]
printer 12652 0
ehci-hcd 23292 0 (unused)
usb-uhci 28380 0 (unused)
usbcore 77224 1 [usb-storage audio printer ehci-hcd usb-uhci]
wl 420904 0 (unused)
et 34912 0 (unused)
[wilco@(none) root]$

Dus dat lijkt allemaal goed.

top

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
142 wilco R 436 139 1.3 3.1 top
1 wilco S 568 0 0.0 4.0 init
139 wilco S 528 63 0.0 3.7 sh
100 wilco S 488 1 0.0 3.5 watchdog
126 wilco S 428 1 0.0 3.0 stupid-ftpd
73 wilco S 388 1 0.0 2.7 syslogd
68 wilco S 372 1 0.0 2.6 httpd
102 wilco S 348 100 0.0 2.4 ntp
89 wilco S 344 1 0.0 2.4 waveservermain
91 wilco S 344 1 0.0 2.4 rcamdmain
69 wilco S 340 1 0.0 2.4 klogd
63 wilco S 320 1 0.0 2.2 telnetd
99 wilco S 320 1 0.0 2.2 infosvr
84 wilco S 276 1 0.0 1.9 lpd
86 wilco S 260 1 0.0 1.8 p910nd
7 wilco SW 0 1 0.0 0.0 mtdblockd
96 wilco SW 0 1 0.0 0.0 usb-storage-0
74 wilco SW 0 1 0.0 0.0 khubd
2 wilco SW 0 1 0.0 0.0 keventd

Hier zie ik dus geen samba.(smbd)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[wilco@(none) log]$ cat smbd.log

[2005/08/30 22:42:17, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(824)
Get_Hostbyname: Unknown host (none)

En toen in smbd.log gekeken.

[wilco@(none) log]$ cat /opt/etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WINDOWS
netbios name = wilco02
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = yes
dns proxy = no

[smbshare1]
path=/opt/share/samba1
writeable = yes
browseable = yes

[smbshare2]
path=/opt/share/samba2
writeable = yes
browseable = yes

[wilco@(none) log]$

en de share partie heb ik aangemaakt op de schijf.

Maar volgens mij wordt samba helemaal niet gestart.
Ben benieuww als je advies hebt, vast wel.

Thanks.

jaaput
31-08-2005, 22:42
Gunst, kennelijk is de "netbios name = wilco02" toch niet voldoende
compensatie voor het ontbreken van een hostname.
Weer wat geleerd.

Je moet dus kennelijk echt toch een hostname toekennen.
Dit gaat via de web-interface, bij
"IP Config / WAN & LAN / LAN IP Setting"

Dan zul je na de verplichte restart hopelijk meer kans hebben.

Groet, Jaap.

wilco02
01-09-2005, 22:43
Hebt inderdaag gelijkt.
Hostname opgeven en zag smbd direct draaien met top.
En het werkt super man.

Nu nog een vraag heb dus ftp server aanstaan.
En heb ik op allemaal bestand staan op de fat32 partitie die ik heb
aangemaakt om ftp voor te gebruiken.


[wilco@wilco02 /tmp]$ cd harddisk
[wilco@wilco02 harddisk]$ ls
Filesystem ftp_pub
Setting ftp_pvt
System part1
System Volume Information part2
bin part3
dev total
etc
[wilco@wilco02 harddisk]$

Heb part1 t/m 3 verwijdert maar die zet hij weer terug.
dit is trouwens mijn schijf indeling
15gig fat32 ftp
overig fat32 download
60gig etx3
256mb swap

als ik df doe

/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part7 59506404 40580 57008204 0% /opt
/dev/discs/disc0/part5 15351128 79512 15271616 1% /tmp/harddisk
/dev/discs/disc0/part6167990784 32 167990752 0% /tmp/harddisk/part1
[wilco@wilco02 root]$

enig idee waarom hij dat er neer zet.
staat een beetje vreemd.


[wilco@wilco02 root]$ fdisk -l

Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 251.0 GB, 251000193536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 2 30515 245103705 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5 2 1914 15366141 b Win95 FAT32
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part6 1915 22833 168031836 b Win95 FAT32
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part7 22834 30482 61440561 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part8 30483 30515 265041 82 Linux swap
[wilco@wilco02 root]$

wat ik hier niet snap is /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
250gig dat is de hele schijf. Dat zag ik trouwens ook staan bij partion magic. Die ander 2 kloppen wel 15gig ftp
168gig download.

Misschien die fat directorie anders formateren of?
Zat te denken om een directory aan te maken, maar dan zegt hij read-only.
En als dat zou lukken dan part 5 en 6 naar 2 aparte directories mounten.
Moet kunnen toch.

Nu even heel wat anders, las ergens dat bepaald wl 500gx 32mb maar dat
er maar 16 mb gebruikt word. Dit zou je kunnen verbeteren met een bootloader. Weet jij hier iets van.

En ik zoek nog info om bittorrent op mijn router te krijgen.

Wilco,

Thanks.

jaaput
02-09-2005, 11:27
Tsja, nu moet ik je toch teleurstellen.

Ik heb zelf de FTP-server niet draaien (het is ook niet voor niets
dat ik dat weet van die insmod's), en er eigenlijk helemaal geen
kennis van. Ik heb hier op het forum regelmatig de naam stupid-ftp
voorbij zien komen, dus misschien dat je op dit forum of op een
search-site hiermee kunt zoeken?

Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor bittorrent.

De extra 16Mb heb ik ook voorbij zien komen, in een artikel
van een gepimpte Asus. Wellicht kun je de auteur daarvan vragen?

V.w.b. die grote partitie kan ik je wel wat uitleggen, alhoewel je
daar dus niet veel mee opschiet, maar goed.
Dit wordt verklaard vanuit het verleden. Ooit is er afgesproken dat
een MasterBootRecord van een blockdevice een tabel bevat met
de indeling in partities van de device. Hierbij is rekening gehouden
met max. 4 partities. Deze partities hebben ieder een type, nl.
primair of uitgebreid. Vaak willen oudere operating systems
(DOS, CP/M, maar ook nog WinNT) op een primaire partitie
geinstalleerd worden (op zijn minst deels), en geldt daarnaast
vaak dat je onder zo'n OS maar 1 primaire partitie tegelijk kon zien.
Dus als je meerdere OSsen had geinstalleerd kon je geen data
onderling uitwisselen via de harde schijf.
De redding bracht dan de uitgebreide partitie, die wel tegelijk met
de primaire partities zichtbaar was, en waarop je dan gemeenschappelijke
data kon plaatsen. Die uitgebreide partitie is op zichzelf niet rechtstreeks
bruikbaar, maar moet nog onderverdeeld worden in zgn. logische partities.

En dat is nu wat er in jouw fdisk-weergave aan de hand is.
De part1-partitie is de uitgebreide partitie, linux reserveert part2/3/4
voor evt. andere (primaire) partities die in de 1e tabel nog
gedefinieerd zouden kunnen worden, en vanaf part5 zie je de logische
partities in de uitgebreide partitie. Dus part1 kan inderdaad jouw
hele schijf zijn, maar is dus onderverdeeld in de overige partities.
Het is correct dat PartitionMagic dit ook zo weergeeft.

V.w.b. het anders mounten denk ik ook dat dat wel moet kunnen.
Je ziet echter nu dat de automatisch gestarte FTP-server (en zijn
init-scriptjes) de zaken proberen te regelen. Als je dat anders wilt
kun je overwegen om hem maar niet automatisch te laten starten
(dus uitzetten via de WebInterface) en hem zelf via post-boot
te starten. Want m.n. het veranderen van de mountpoints verlangt
al gauw dat er geen processen draaien die gebruik maken van de
gemounte partities, en dus zul je dan de ftp-server toch moeten stoppen
(m.b.v. kill), waarschijnlijk samba ook moeten stoppen, alles naar
wens hermounten, en weer de server(s) moeten starten.
Tsja, doe het dan meteen maar goed, en start ze
niet eerst om ze vrijwel meteen daarna weer te stoppen.

Je hebt dan als nadeel wel dat allerlei andere config-zaken
die de webinterface voor je regelt (zoals de insmod's) ook door
jouzelf verzorgd moeten worden. Dat is te doen, maar kost je
wel wat tijd. Denk hierbij m.n. aan de firewall-regels.
Die worden door de webinterface opgeslagen in /tmp, in de files
filter_rules, nat_rules en nat_forward_rules. En misschien nog
wel andere, maar dat herken je snel genoeg.
Wat je dus kunt doen is servers via de webinterface instellen,
in de genoemde files kijken wat daar dan volgens de webinterface
voor regels bij horen, deze kopieren in eigen bestanden, de servers
in de webinterface uitzetten, in post-boot zelf de starts van de
servers regelen, en in post-firewall de gecopieerde regels in iptables
plaatsen.

Doe dit laatste door de inhoud als volgt achter elkaar in 1 bestand
te plaatsen: nat_rules, filter_rules
De inhoud van nat_forward_rules is mij onduidelijk, ik denk dat je die
het beste in de inhoud van filter_rules kunt plaatsen, als 1 van de eerste
FORWARD-regels (maar echt wel _na_ de *filter en de
:INPUT/OUTPUT/FORWARD-regels, en voor de afsluitende COMMIT !).

Je brengt vervolgens deze regels in iptables aan door de opdracht

iptables-restore<VolledigeNaamVanJouwRegelsfileDusInclPath
Neem deze opdracht op in /usr/local/sbin/post-firewall.
Als die post-firewall nog niet bestond maak je hem uiteraard gewoon aan.
Vergeet niet hem dan executable te maken (bv. chmod a+x post-firewall),
en te voorzien van de bekende #!/bin/sh als eerste regel.
En save dit alles uiteraard naar flash.
Als voorbeeld:

#!/bin/sh
iptables-restore</usr/local/etc/iptables

Succes, en gr., Jaap

wilco02
02-09-2005, 22:44
Oke, dit is dus mijn plan.
ftp uitzetten. De fat partitie umounten.
dan een directorie aanmaken, daar ging ik dus fout.
Dat wil dus niet in de root.

[wilco@wilco02 /]$ mkdir harddisk
mkdir: Cannot create directory `harddisk': Read-only file system
[wilco@wilco02 /]$

is het mogelijk om dat wel voor elkaar te krijgen?
Dat maakt het voor mij lekker overzichtelijk?
En dan wil ik die anderftp prog gebruiken, wat je veel leest op deze site.

thanks.

hoor nog wel van je,

wilco

jaaput
03-09-2005, 12:13
Hmm, de foutmelding over Read-only filesystem is op zich duidelijk
en begrijpelijk, het grootste deel van het filesystem is tenslotte
in ROM geplaatst, welliswaar programmable, maar het blijft ROM.
En dat is nu eenmaal Read Only Memory.

Ik zag laatst wel een discussie over het aanpassen van de web-pagina's
van de Asus, en die staan ook in ROM. Een reactie van Oleg was:

It's possible to alter general.js this way:
Copy it to /usr/local/www (create this dir before copy), then add this line to pre-boot
mount -obind /usr/local/www/general.js /www/general.js

Save to flashfs and enable it. Be sure to add #!/bin/sh as the first line in the pre-boot.
Wellicht dat zoiets ook lukt voor de door jouw gewenste directory,
maar persoonlijk zou ik er vanaf zien. Dan maar in /tmp mounten.

Volgens macsat (http://www.macsat.com/olegfirmware.php) staat ook de pre-boot in /usr/local/sbin

Ben benieuwd, JP.

wilco02
03-09-2005, 13:52
Daar ga ik ook vanaf zien, maar wat ik nu wil
ik de ftp partitie 15gig mounten op /tmp/ftp
en de downlaod partitie op /tmp/download.
de 2 mappen heb ik aangemaakt.

heb de tmp/harddisk/
en tmp/harddisk/part1
geumount
Daarna gemount op de genoemde directie gaat prima.
daarna postboot aangepast.
flashfs save etc gedaan.
Ftp in de webinterface uitgezet.
daarna postboot aangepast.


#!/bin/sh
# wait for /opt to mount
insmod scsi_mod
insmod usb-storage
insmod sd_mod

mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5 /tmp/ftp
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part6 /tmp/download

mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part7 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i + 1`
i=`expr $i + 1`
done

# smbd.config kopieeren.
#cp /opt/etc/samba/smb.conf /etc/smb.conf

# Activate swap
swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part8

# Run all active services - active means starts with S
/opt/etc/init.d/rc.unslung

de schijf word nog wel gemount maar niet goed.
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part7 59506404 40592 57008192 0% /opt
/dev/discs/disc0/part5 15351128 79512 15271616 1% /tmp/harddisk
/dev/discs/disc0/part6167990784 32 167990752 0% /tmp/harddisk/part1
[wilco@wilco02 root]$

Dus wie mout de 2 fat32 paratie naar /tmp/harddisk
Of is mijn post-boot verkeerd.
En de mappen die ik had aangemaakt ftp en download zijn nu ook weg.
Wat nu te doen.

Thanks

wilco02
03-09-2005, 19:11
Wil het nou over de ander boeg gooien.
het is natuurlijk net zo "makkelijk" om
stupid-ftpd.conf aan te passen.
Maar ja zelf dat lukt me niet.
heb het bestand gevonden bij /usr/tmp/
dit is het orgineel.

serverroot=/tmp/harddisk
changeroottype=real
motd=/tmp/stupid-ftpd.motd
byemsg=/tmp/stupid-ftpd.bye
banmsg=You have no permission
log=/tmp/stupid-ftpd.log
port=30
maxusers=12
login-timeout=120
timeout=240
user=anonymous * // 0 A
user=XXXX XXXX // 0 A
user=XXXXX XXXX /ftp_pub/ 5 DUM
user=XXXX xxxx /ftp_pub/ 2 A

Zo heb ik hem aangepast.

serverroot=/tmp/harddisk
changeroottype=real
motd=/tmp/stupid-ftpd.motd
byemsg=/tmp/stupid-ftpd.bye
banmsg=You have no permission
log=/tmp/stupid-ftpd.log
port=30
maxusers=12
login-timeout=120
timeout=240
user=anonymous * // 0 A
user=xxxx xxxx // 0 A
user=xxxx xxxx /tmp/harddisk/ftp/ftp_pub/ 5 DUM
user=xxxx xxxx /ftp_pub/ 2 A

de partitie ftp heb ik aangemaakt.
Maar als ik reboot dan staat alles weer origineel iemand een idee.
hopelijk wel, dan ben ik weer een stap verder als dat werkt.

thanks.

het houdt je wel bezig zeg!!!

jaaput
04-09-2005, 15:47
Je geeft aan dat je FTP in de web-interface uit hebt gezet.
Heb je ook kunnen constateren of dat echt werkt?
D.w.z. nog niet zelf in post-boot een ftp-server starten,
de Asus rebooten en dan met top of ps -ax kijken of er daadwerkelijk
geen ftpd (of zoiets) draait?
Want je waarnemingen wijzen er op dat er toch van alles gebeurt om
de ftp-server maar van dienst te zijn. Staan samba en nfs ook uit?

Dat de directories die je aanmaakt in /tmp geen boot overleven klopt,
dit gedeelte wordt niet in flash opgeslagen. Maak ze maar aan middels
opdrachten in post-boot.

En ja, het houdt je bezig, maar dat is de aard van een forum als dit.
Wat je maar moet denken is dat het installeren van een moderne
linux-distro op een PC na al deze ervaring een peuleschilletje is...

Gr., Jaap

wilco02
05-09-2005, 16:51
die mappen aanmaken lukt nu wel.
maar als ik stupid-ftpd uitzet dan is het bestand
stupid-ftpd.conf weg???
Enig idee hoe ik nou die verwijzen naar de download map kan veranderen.

thanks.

wilco,

jaaput
06-09-2005, 16:41
Dat het bestand stupid-ftpd.conf weg is klopt wel,
het staat nl. in een gedeelte dat niet permanent opgeslagen
wordt, en dus geen boot overleeft (/tmp), en wordt
bij iedere boot aangemaakt, maar alleen als ftp in
de web-interface aanstaat.

Hier geldt hetzelfde als met de iptables-regels, zet
de server aan, copieer het bestand stupid-ftpd.conf
naar een eigen plek, bv. in /usr/local/etc, en zoek
uit hoe je zelf stupid-ftp kunt starten met jouw eigen
config-file als configuratie-file.

Succes, JP.

wilco02
06-09-2005, 19:42
yup, was er al achter gekomen.

zo ziet nu mijn post-boot file eruit.

#!/bin/sh
# wait for /opt to mount
insmod scsi_mod
insmod usb-storage
insmod sd_mod

# mappen aanmaken voor stupid ftp
mkdir /tmp/ftp
mkdir /tmp/download

#stupid ftp starten
stupid-ftpd -f /tmp/local/ftp/stupid-ftpd.conf

mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part7 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i + 1`
done

# smbd.config kopieeren.
#cp /opt/etc/samba/smb.conf /etc/smb.conf

# Activate swap
swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part8

# Run all active services - active means starts with S
/opt/etc/init.d/rc.unslung

en een conf gestand aangemaakt en geflashed
/tmp/local/ftp/stupid-ftpd.conf
En in de webinterface uitgezet, zo heb ik alles zelf in de hand.
mooi man.

thanks.

jaaput
09-09-2005, 12:18
Graag gedaan, en bedankt voor het weergeven van je uiteindelijke oplossing.

Groet, JP

wilco02
17-09-2005, 17:56
Heb het nu allemaal werkend, maar alleen mijn tweede pc zit het niet?
En die draait op windows me?
Enig idee hoe dat kan?

thanks.

Wilco,