PDA

Bekijk de volledige versie : Geen WAN connectie naar USB-HDD webserver op WL-500GX achter speedtouch 510Schnappi
12-08-2005, 12:03
Ik doe al dagenlang een poging om mijn eigen webserver aan de praat te krijgen maar ondanks het doorspitten van alle forums en tutorials en het opvolgen van alle goede adviezen kan ik nog altijd geen WAN connectie krijgen met mijn webserver op de USB-HDD op mijn WL-500GX. :mad: Ik heb naar mijn beleving alle mogelijke instellingen geprobeerd maar mijn poort 80 blijft blocked volgens http://scan.sygatetech.com/. Via LAN heb ik geen enkel probleem. :) En als ik de firewall op de WL-500GX uitschakel werkt het ook perfect. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Wie kan mij hiermee helpen. Hieronder mijn instellingen:

DHCP Server

Enable the DHCP Server? Yes
Domain Name:
IP Pool Starting Address: 192.168.1.2
IP Pool Ending Address: 192.168.1.250
Lease Time: 86400
Default Gateway:
DNS and WINS Server Setting
DNS Server 1:
DNS Server 2: 192.168.1.1
WINS Server:

Firewall

Enable Firewall? Yes
Logged packets type: None
Enable Web Access from WAN? No
Port of Web Access from WAN: 8080
Respond LPR Request from WAN? No
Respond Ping Request from WAN? No
Number of connections to track: 4096


FTP Server

Force to Eject USB Disk:
Enable FTP Server? No
Allow Anonymous User to Login? No
Allow Super User to Login? Yes
FTP Port: 21
Maximum Users Allowed to Log in: 12
Login Timeout in Seconds: 120
Stay Timeout in Seconds: 240
Initial Script:


Virtual server list

80 192.168.1.1 81 tcp

POST-FIREWALL

iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 81 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:81
iptables -A INPUT -j DROP

POST-BOOT

#!/bin/sh
dropbear
# wait for /opt to mount
mount /dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk -t vfat
busybox_httpd -p 81 -h /tmp/harddisk/web
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [-d /tmp/harddisk/web ]
then
break
fi
sleep
i=`expr $i + 1`
done
# run all active services - active means starts with S
/opt/etc/init.d/rc.unslung
/usr/sbin/smbd -D
/usr/sbin/nmbd -D

NAPT Speedtouch

Nr 1
Type temp
Inside address 10.0.0.150:80
Outside address unspecified:80
Prot tcp
State none

Schnappi
15-08-2005, 12:02
Opgelost :D . Koste effe wat speurwerk en een "vastgelopen" :eek: router maar blijkbaar zat het probleem in het niet executable maken van de post-firewall. CHMOD +x deed het hem.