Heló mindenkinek! Gondoltam közzéteszek egy leírást egy komplett server beállításról
WL-500gP Oleg optware http ftp samba mysql xmail és erre jöhet egy fórum motor is akár
Csatlakoztasd az adathordozót, majd hardver default a webes felületen!
Ezután állítsd be az internetelérést a porttriggert és egyebeket.
A LAN IP Setting legyen a hostnév: ASUS
Port Triggert kapcsold be és add hozzá a következő portokat:
80 tcp 80 tcp
80 udp 80 udp
8080 tcp 8080 tcp
22 tcp 22 tcp
21 tcp 21 tcp
1980 tcp 1980 tcp
1980 udp 1980 udp
6017 tcp 6017 tcp
3306 tcp 3306 tcp
901 tcp 901 tcp
Az Internet Firewall - Basic Config-nál legyen minden bekapcsolva,de a Port of Web Access from WAN: ne 8080 legyen, hanem pld 8088
valamint Logged packets type: NoneDroppedAcceptedBoth nincs.
Enable FTP Server? yes! Allow Super User to Login? yes Allow Anonymous User to Login? no
Enable Samba Demo mode? yes
Access Level: hidd/read/write
Workgroup name: Mshome !!!Ez nagyon fontos!!!! Valamint a PC-d is ebbe a munkacsoportba legyen!
kapcsolad be a Dyndns szolgáltatást is,töltsd ki,de, ha még nincs dyndns címed akkor regizz egyet a www.dyndns.org címen.
A telepítés után a webes felületet ezen a címen fogod elérni! http://192.168.1.1:88
Töltsd le a Putty programot és csatlakozz vele a 192.168.1.1 címhez.
A parancsokat elég másolni a legtöbb esetben,majd beilleszteni jobb kattintással a consolba. De mielött nekiesnél,töltsd le a sctcs_0.851b_mipsel.tar fájlt és csomagold ki
valahol a merevlemezen,erre késöbb szükség lesz,majd nevezd át sctcs.ipk névre.
Olvassd el az alábbi pár sort mielött partícionálsz!
fdisk /dev/discs/disc0/disc < enter >
d < enter > Partíció törlés ezzel törölj le minden esetleges partíciót a merevlemezről!
n < enter > Új Partíció
p < enter > Elsődleges Partíció
1 < enter >
< enter >
Példáúl +38000M < enter > Pld a 38500Mb ból!
n < enter >
p < enter >
2 < enter >
< enter >
< enter > Így a maradék területet használja Swapként ami a pld szerint 500Mb
t < enter >
2 < enter >
82 < enter > Linux Swap kód
w < enter > Létrehozások felírása.
reboot
killall stupid-ftpd
umount /tmp/harddisk
mke2fs -j /dev/discs/disc0/part1 !!!!Mindent töröl a merevlemezről!!!!
mkswap /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
swapon /dev/discs/disc0/part2
mkdir /opt/tmp
mkdir /opt/tmp/ipkg
ipkg.sh update
ipkg.sh install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...-13_mipsel.ipk
ipkg.sh install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...3-9_mipsel.ipk
/opt/bin/ipkg update
/opt/bin/ipkg install nano
mkdir /usr/local/sbin
touch /usr/local/sbin/post-boot
touch /usr/local/sbin/post-firewall
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "# wait for /opt to mount" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mount /dev/discs/disc0/part1 /opt" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "i=0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "while [ $i -le 30 ] " >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "do" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "if [ -d /opt/etc ] " >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "then" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "break" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "fi" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "sleep 1" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "i=`expr $i + 1`" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "done" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "# Activate swap" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "swapon /dev/discs/disc0/part2" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "# Run all active services - active means starts with S" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "/opt/etc/init.d/rc.unslung" >> /usr/local/sbin/post-boot
nano /usr/local/sbin/post-boot
Ez a sor hibás lehet: i= Így kell kinéznie!!! i=`expr $i + 1`
chmod +x /usr/local/sbin/*
mkdir -p /usr/local/etc/dropbear
dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot
mkdir /opt/etc/samba
mkdir /opt/etc/samba/Share
touch /opt/etc/samba/smb.conf
chmod +x /opt/etc/samba/smb.conf
echo "[global]" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "workgroup = Mshome" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "guest account = nobody" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "security = share" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "browseable = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "guest ok = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "guest only = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "log level = 1" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "max log size = 100" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "encrypt passwords = no" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "dns proxy = no" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "client code page = 852" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "character set = ISO8859-2" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "[smbshare] " >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "comment = Router" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "path = /opt/etc/samba/Share/" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "writeable = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "browseable = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "[torrentek] " >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "comment = Router" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "path = /opt/home/sctcs/download" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "writeable = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
echo "browseable = yes" >> /opt/etc/samba/smb.conf
mkdir /opt/etc/init.d
touch /opt/etc/init.d/S97Samba
echo "#!/bin/sh" >>/opt/etc/init.d/S97Samba
echo "/usr/sbin/smbd -D -l /opt/var/log/smbd.log -s /opt/etc/samba/smb.conf" >>/opt/etc/init.d/S97Samba

echo "/usr/sbin/nmbd -D -n ASUS -o -l /tmp -s /opt/etc/samba/smb.conf" >>/opt/etc/init.d/S97Samba

chmod 755 /opt/etc/init.d/S97Samba
chmod 777 /opt/etc/samba/Share
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-firewall
echo "iptables -D INPUT -j DROP" >> /usr/local/sbin/post-firewall
echo "iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -t nat -A PREROUTING -i -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination :22" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -t nat -A PREROUTING -i -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination :80" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -A INPUT -p tcp --dport 1980 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -t nat -A PREROUTING -i -p tcp --dport 1980 -j DNAT --to-destination :1980" >> /usr/local/sbin/post-firewall

echo "iptables -A INPUT -j DROP" >> /usr/local/sbin/post-firewall
ipkg install microperl
ipkg install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...1-2_mipsel.ipk

ipkg install enhanced-ctorrent
ipkg install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...0-6_mipsel.ipk

nvram set http_lanport=88
nvram commit
nvram save
nvram enable
ipkg install xinetd
ipkg install vsftpd
echo "secure_chroot_dir=/opt/etc/samba/Share" >> /opt/etc/vsftpd.conf
mkdir /opt/var
mkdir /opt/var/log
rm /opt/etc/xinetd.d/vsftp
touch /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "# description: The vsftpd FTP server serves FTP connections." >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp

echo "# it uses normal, unencrypted usernames and passwords for auth" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp

echo "service ftp" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "{" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "disable = no" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "socket_type = stream" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "user = admin" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "server = /opt/sbin/vsftpd" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "server_args = /opt/etc/vsftpd.conf" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "wait = no" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "nice = 10" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "only_from = 0.0.0.0/0" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
echo "}" >> /opt/etc/xinetd.d/vsftp
mkdir /opt/home
mkdir /opt/home/sctcs
mkdir /opt/home/sctcs/download
mkdir /opt/home/sctcs/torrent
chmod 777 /opt/home/sctcs/download
chmod 777 /opt/home/sctcs/torrent
nvram set usb_vfat_options=codepage=852,iocharset=cp852
nvram set usb_smbcpage_x=852
nvram set usb_smbcset_x=852
nvram commit
nvram save
nvram enable
chmod +x /opt/etc/*
chmod +x /opt/etc/init.d/*
sh /opt/etc/init.d/S10xinetd

Majd másold az sctcs.ipk-t (copy) a /etc könyvtárba ftp-n keresztül!

mkdir /opt/share/www
mkdir /opt/share/www/cgi-bin
chmod 777 /opt/share/www/cgi-bin
ipkg install /etc/sctcs.ipk
rm /opt/etc/sctcs.conf
touch /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_HOST=192.168.1.1" >> /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_PORT=1980" >> /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_DOWNLOAD=/opt/home/sctcs/download/" >> /opt/etc/sctcs.conf

echo "SCTCS_TORRENTS=/opt/home/sctcs/torrent/" >> /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_HTTP_PORT=8080" >> /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_HTTP_USER=" >> /opt/etc/sctcs.conf
echo "SCTCS_HTTP_PASSWORD=" >> /opt/etc/sctcs.conf
sh /opt/etc/init.d/S90sctcs start
rm /etc/sctcs.ipk
ipkg install lighttpd
ipkg install php-fcgi
nano /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
A "mod_fastcgi", elöl töröld ki a # jelet.
Ezt a sor módosítsd erre: server.document-root = "/opt/share/www/"
Ez legyen így : server.port = 80
Valamint ne legyen (delete) # az alábbi sorok elött, tehát így nézzen ki.
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
(
"socket" => "/tmp/php-fcgi.sock",
"bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi",
"bin-environment" => (
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "4000"
)
)
)
)
Valamint távolítsuk el a (delete) # jelet a következő sor elöl is:
dir-listing.activate = "enable"

Majd mentsük el! CTRL+O CTRL+X

sh /opt/etc/init.d/S80lighttpd start

Ha mindent jól csináltunk elindúl a server.

ipkg install php-gd
ipkg install eaccelerator
ipkg install xmail

Folytatás.... (To be countinue)